ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

LOGOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI O KWALIFIKACJACH (https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata)

UWAGA  -  osoby, które  przeszły  pozytywnie  proces  kwalifikacji, a  nie przystąpiły bądź  nie zdały egzaminu na uprawnienia budowlane, mogą przystąpić  do egzaminu  w  sesji jesiennej  2019 r.  Takie osoby powinny  złożyć  wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu oraz formularz osobowy najpóźniej  do dnia 20 września 2019 r.

Z uwagi na zmianę systemu obsługującego kwalifikacje trwają pracę nad wprowadzeniem możliwości logowania dla osób ponownie przystępujących do egzaminu poprzez rejestrację uproszczonego wniosku "poprawkowego" w systemie, nie wymagającego umówienia się na wizytę w MOIIB a jedynie złożenie w którymkolwiek Biurze MOIIB/ dosłanie pocztą wymaganych dokumentów: wniosku o wyznaczenie ponownego terminu oraz formularza.

 

Osoby składające dokumenty po raz pierwszy na kwalifikacje powinny założyć konto poprzez opcję REJESTRUJ, prosimy pamiętać o wyborze właściwej Izby.

Po założeniu konta i jego aktywacji wchodzimy już przez https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata

Częste problemy:

Komunikat: Nie znaleziono użytkownika o podanym loginie  - źle wpisany adres email lub jesteśmy w głównej części portalu (obsługującej konta członków Izb).

Jak nie pamiętamy hasła można użyć opcji "Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj"

UWAGA:Po pełnym uzupełnieniu wniosku dopiero jest dostępny termin.

PO WYBRANIU TERMINU NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY