Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

Zasady udzielania porad prawnych przez MOIIB

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapewnia swoim członkom pomoc prawną. Pomoc prawna udzielana jest wyłącznie członkom MOIIB posiadającym czynne członkostwo w Izbie.

Zakres pomocy prawnej obejmuje udzielanie porad prawnych w ramach tzw. „pierwszej pomocy prawnej” tj. zasygnalizowanie problemu i możliwych sposobów jego rozwiązania, wskazanie instytucji właściwych do rozstrzygnięcia sprawy oraz dalszego trybu postępowania. Porady prawne, o ile nie wystąpi przypadek szczególny, udzielane są w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez członka Izby działalnością gospodarczą.

Pomoc prawna nie obejmuje:

sporządzenia pism,

opinii prawnych,

zastępstwa prawnego i procesowego oraz spraw związanych z uprawnieniami budowlanymi (sprawy związane z uprawnieniami budowlanymi należą do kompetencji Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB).

Porady prawnej można zasięgnąć telefonicznie pod nr wew. 135  (nr centrali Biura MOIIB). Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę/telefon w celu uzyskania porady prawnej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim