Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

skład, regulamin

Wykonuje swoje zadania głównie przez planowaną kontrolę, polegającą w szczególności na:

  • kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej okręgowej izby,
  • badaniu wykonania uchwał finansowych okręgowego zjazdu,
  • badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,
  • analizie spraw finansowych i gospodarczych prowadzonych przez okręgową radę.

Na wniosek prezydium okręgowej rady, okręgowa komisja rewizyjna opiniuje zamierzenia finansowe oraz gospodarcze prezydium rady.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim