Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

 

  • ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby,
  • udziela absolutorium okręgowej radzie izby,
  • ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania,
  • wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby,
  • okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Izby,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.


Na kadencję 2018 - 2022 wybrano 132 delegatów (lista Delegatów).

Uchwały podjęte przez Zjazdy MOIIB znajdują się w zakładce Uchwały MOIIB.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim