Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

 

STRONA ARCHIWALNA


 

 Informujemy, że miejsce złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych ( Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka ) nie oznacza wybrania miejsca egzaminu – postępowanie kwalifikacyjne oraz egzamin na uprawnienia budowlane odbywają się w Warszawie.


Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne jest zgodna z uchwałą PIIB.


Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa informuje iż, od dnia 10 sierpnia 2014 r. obowiązuje Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. z 10 czerwca 2014 r. poz. 768.

Ustawa ta wprowadziła m.in. zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) w wyniku których uchylone zostało rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przewiduje dokumentowanie praktyki zawodowej od 10.08.2014 r. w oświadczeniu, którego wzór określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

W związku z powyższym Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie wydaje książek praktyki zawodowej.


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B,

2) kontakt w sprawie danych osobowych email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)

 - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Administratora określonych przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych (zgodnie z wymogami prawa).

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w celu realizacji  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .)  jest obligatoryjne

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim