ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

5(45)/2013 –SPIS TREŚCI

Str. 2 -„Czas kolejnych wyborów” – przewodniczący MOIIB Mieczysław Grodzki

Str. 3 – „Inżynierowie na ratuszu” – MOIIB z wizyta u Hanny Gronkiewicz-Waltz

Str. 4,5 – „Świętujemy, przekonani 0 dobrze wykonanej robocie”- Mazowiecki Dzień Budowlanych 2013

Str. 6,- „Kojarzyć naukę z praktyką” rozmowa z doc. dr Moniką Madej rektorem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Str. 7 – „Śląskie Forum Budownictwa” – Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach; „BIM dla Polski”- spotkanie z Piotrem Dudkiem - Prezesem Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Str. 8 – „Po pierwsze – nie szkodzić”- Wysłuchanie publiczne w Sejmie w sprawie projektu ustawy de regulacyjnej.

Str. 9 –„Wiatr w żagle”- regaty o puchar przewodniczącego War-MazOIIB.

Str. 10,- „Inżynieria bezpieczeństwa.”. – Ekomilitaris w Zakopanem; „Dar serca” – sylwetka Marka Pilaszka – budowniczego, honorowego dawcy krwi

Str. 11 – dokończenia artykułów ze stron poprzednich

Str. 12 - „Ahoj, wakacyjna przygodo”- IV Międzynarodowy Spływ Kajakowy Krutyń

Str, 13 – „ Każdy grał jak umiał najlepiej” – relacja z uroczystości zakończenia cyklu turniejów brydża sportowego 2012/2013

Str. 14- „Awarie budowlane” relacja z XXVI Konferencji w Międzyzdrojach 2013

Str 15 – „Inwestor nasz pan” – Korporacja budowlana „Darco”- zwycięzca konkursu „Firma Inżynierska Mazowsza roku 2013” w kategorii projektowanie-konsulting

Str. 16 – „Osiedle na zielonym wzgórzu”- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”- zwycięzca konkursu „Firma Inżynierska Mazowsza roku 2013” w kategorii zarządzanie budownictwem

POWRÓT