ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

4(44)/2013 –SPIS TREŚCI

Str. 2 -„Zaświadczenia z internetu” – przewodniczący MOIIB Mieczysław Grodzki

Wydarzenia: relacja z konferencje i spotkań z udziałem reprezentantów MOIIB

Str. 3 – „Taka będzie Izba jacy jej inżynierowie” – relacja z XII Zjazdu PIIB

Str. 4 – „Inżynierowie z cenzusem” sesja egzaminacyjna 346 osób zdobyło uprawnienia budowlane.

Str. 5 – „Potrzebna stabilizacja” relacja z XVI Konferencji IPB – kodeks budowlany i zmiany w prawie budowlanym.

Str. 6,- „Czego oczekujemy od Polonii”- relacja z II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich.

„Liczą się pomysły” -relacja z konferencji w WSNSiT w Radomiu p.n. „Zrównoważone budownictwo-sposobem na kryzys”

Str. 7 – „Wianki na Liwie” – III Mazowiecka Noc Świętojańska- spotkanie szkoleniowo integracyjne

„Warsztaty Olimpiady Wiedzy Technicznej” w Siedlcach relacja

Str. 8 – „SGGW to silna marka” - wywiad z prof. Jerzym Jeznachem-dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii środowiska

Str. 9 –„O uprawnieniach, pracy i etyce”- dyskusja w Centrum Wodnym SGGW

Str. 10,- „Zdarzyło się w Radomiu.”. –Wycieczka na budowę obwodnicy południowej.

Wspomnienie o Wiesławie Olechnowiczu- przewodniczącym Rady MOIIB w latach 2002-2010

Str. 11 - „Sukces młodych z Siedlec”- konkurs Młody Innowator 2012/2013r.

„Apetyt na medale” relacja z Mistrzostw Polski zawodów zaufania publicznego w brydżu sportowym

Str. 12 - „Uprościć proces inwestycyjny”- relacja z dyskusji samorządowców, ekspertów i mieszkańców o prawie budowlanym

Str, 13 – „ Buława w godnych rękach” – piknik samorządowy w Starej Miłosnej.

Str. 14,15- „W trosce o bezpieczeństwo”- nowe warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych- autor Elżbieta Janiszewska Kuropatwa

Str. 16 – „57 zwycięzców” rozstrzygnięcia konkursu PZITB „Budowa Roku 2012”

POWRÓT