ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

3(43)/2013 –SPIS TREŚCI

Str. 2 -„Mamy już logo Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego” – informacja

„Jak wykorzystać ten potencjał?” – II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Str. 3,4 – „Mamy powody do zadowolenia” relacja z XII Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB

Str. 5 –Wystąpienia Gości Zjazdu.

Str. 6,- „Nie popsujmy prawa” Konferencja w Wilanowie „Jak uprościć procedury inwestycyjne w Budownictwie”.

Str. 7 – „BIM zmienia budownictwo” –perspektywy wynikające ze współpracy MOIIB ze Stowarzyszeniem Techników Polskich w UK

Str. 8 – „Inżynierowie od środowiska”. wywiad z dziekanem wydziału Ochrony Środowiska prof. Krzysztofem Wojdyga i prodziekanem dr inż. Jarosławem Chudzickim

Str. 9 –„Praktyka czyni mistrza”- spotkanie ze studentami Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Str. 10,- „Budownictwo –Moja przyszłość.”. – Konkurs o puchar Rektora Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Radomiu.

„Realizuje swoje pasje”- sylwetka Marii Bereskiej- zastępcy przewodniczącego Okręgowej komisji Kwalifikacyjnej

Str. 11 - „Zjazdy, spotkania, konferencje”- relacje z udziału przedstawicieli MOIIB w uczelnianych samorządowych wydarzeniach

„Indeksy dla najlepszych” relacja z rezultatów XXIX Olimpiady Wiedzy Technicznej w Siedlcach

Str. 12,13 - „Zrozumieć nasze zawodowe troski”- relacja ze spotkania Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego z wicemarszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim

Str. 14,15 - „Pobudzić PPP” – artykuł Wiktora Ząbkiewicza dotyczący problemów realizacji inwestycji w aspekcie partnerstwa publiczno- prywatnego.

Informacja o Forum IPB i MOIIB nt „Przygotowanie i realizacja inwestycji w perspektywie finansowej UE

Str. 16 – „Rosną nowe kadry”. – relacja z podsumowania XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Nowym Sączu

POWRÓT