ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

1(41)/2013 –SPIS TREŚCI

Str. 2 -„Certyfikaty i dyplomy dla Izby” – prezentacja dokumentów pochodzących od Politechniki Warszawskiej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy; Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

Str. 3 – „Gdy pieniądz może wszystko”- spotkanie MFZZP na temat Rola samorządów zawodowych w ograniczaniu patologii

Stanowisko Mazowieckiego Forum ZZP z dnia 5 grudnia 2012 w sprawie ograniczania roli samorządów zawodowych

Str. 4 – „Wicepremier u inżynierów” – Rocznik 2012 – 258 specjalistów z uprawnieniami.

Str. 5 – „Co warto wiedzieć o nas” – Dzień otwarty MOIIB w Radomiu

Str. 6,- „W gronie przyjaciół” relacja z pożegnania starego roku.

Str. 7 – „Od pomysłu do sukcesu” – II edycja Konkursu „Laur Innowacyjności

Str. 8 – „Złoto z basenu…”. Relacja z zawodów pływackich w Ostrowii Maz.

Str. 9 –„Wokół brydżowych stołow”- półmetek cyklu o puchar przewodniczącego MOIIB

Str. 10,- „O wyższą jakość kształcenia.”. –relacja ze spotkania doradców Wydziału Inżynierii Lądowej PW.

„Co weekend w stolicy przybywały 2-3 ulice”- sylwetka Grażyny Lendzion- dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Str. 11 - „Po pierwsze - bezpieczeństwo”- relacja z II konferencji nt problemów techniczno prawnych utrzymania obiektów budowlanych.

„Jak zdobyc uprawnienia”- MOIIB u studentów wydziału Inżynierii Lądowej PW

Str, 12,13 – „ Zaszczyt nie ominął Mazowsza” – rozmowa z Włodzimierzem Szymczakiem prezydentem elektem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, członkiem MOIIB

Str. 14,15- „Problemy realizacji inwestycji” – autor Wiktor Ząbkiewicz

Apel do rzeczoznawców budowanych

Str. 16 – „SPS Constuction” Sp z o.o. laureat I miejsca w kategorii wykonawstwo w konkursie Firma Inżynierska Mazowsza roku 2012

POWRÓT