Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 
Zapis do programu FITPROFIT (* pole wymagane)
(układ MAZ/YY/0000/00 )
Wyrażam zgodę na przekazanie adresu e-mail do VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24 w celu przesłania linku aktywacyjnego do platformy eVanityStyle.*
Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od spółki VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24 za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36B, 2. kontakt w sprawie danych osobowych email: dane_osobowe@maz.pib.org.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz podstawie art. 8 ust. 8 i 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .) 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania na rzecz MOIIB w zakresie doskonalenia zawodowego podczas realizacji zadania. 5. W przypadku członków MOIIB Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 .). Dane osób nie będących członkami MOIIB jako nie podlegające przetwarzaniu przez MOIIB będą usuwane w ciągu 30 dni po zakończeniu zajęć. 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych (zgodnie z wymogami prawa) oraz zaprzestania ich przetwarzania. 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8. podanie danych osobowych w celu przytępienia do programu jest dobrowolne ale ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości udziału w programie.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim