Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

Wykaz aktów wykonawczych do ustawy o samorządzie zawodowym architektów,

inżynierów budownictwa oraz urbanistów

 

 

Odpowiedni Dziennik Ustaw można odszukac na stronach internetowej bazy aktów prawnych Sejmu RP: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

 

1. Dz.U.03.220.2174

rozp. Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów Budownictwa

wydane na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o samorządach zawodowych

 

2. Dz.U.02.194.1635

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

wydane na podstawie art. 56 ustawy o samorządach zawodowych

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim