ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/20190905wyszkow/20190905_112012.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20190905wyszkow/20190905_112012.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20190905wyszkow/20190905_102807.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20190905wyszkow/20190905_102807.jpg'

Czytaj więcej...5 września odbyło się kolejne spotkanie, którego celem była dyskusja o tym jak skutecznie usprawnić proces inwestycyjny w budownictwie tym razem w Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie

W pierwszej części Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski oraz Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski przedstawili inwestycje regionu, a Przewodniczący MOIIB Roman Lulis zaprezentował działania samorządu zawodowego inżynierów i zaprosił do współpracy.
Wstępem do dyskusji było wystąpienie jakie wygłosił Zastępca Sekretarza PIIB dr inż. Tomasz Piotrowski, zatytułowane „Zmiany w prawie budowlanym – postulaty architektów i inżynierów budownictwa”. Zaprezentował on najważniejsze punkty procedowanej nowelizacji prawa budowlanego, która jednak jak donosi GazetaPrawna.pl ma małe szanse na przyjęcie w tej kadencji sejmu. Zawiera jednak, zdaniem inżynierów budownictwa bardzo niekorzystne rozwiązanie trójpodziału projektu budowlanego na:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu)

- projekt architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe)

- projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna)

Co istotne projekt techniczny nie będzie wymagany na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę ale będzie trzeba złożyć w urzędzie dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Prelegent przypomniał, że inicjatorem tej zmiany jest prof. Bolesław Stelmach – dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (NIAiU), który mimo braku kompetencji NIAiU dotyczących legislacji przygotowałem w instytucie wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, żeby zredukować zakres projektu budowlanego wymaganego do pozwolenia na budowę tylko do zagospodarowania terenu i architektury. Tomasz Piotrowski szczegółowo omówił wszystkie negatywne konsekwencje takiej zmiany podsumowując, że przyspieszy się tylko moment uzyskania pozwolenia na budowę, ale cały proces inwestycyjny obejmujący zarówno projektowanie jak i realizację będzie droższy i dłuższy.
Czytaj więcej...W dalszej części przedstawiciel BGK opowiedziało produktach tej instytucji, które stanowią realizację programów rządowych. Po przerwie Naczelnik Wydziału Architektury mgr inż. Sebastian Falba przedstawił proces wydawania pozwoleń na budowę w jego jednostce, a także wskazał, najczęstsze błędy merytoryczne. Ich analiza wskazuje, że opisany wcześniej trójpodział projektu budowlanego nie będzie miał żadnego wpływu na ich wyeliminowanie.
Organizatorzy Powiat Wyszkowski, Gmina Wyszków, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 AKTUALIZACJA:

Tu będą publikowane na bieżąco (na żywo) wyniki z zawodów.

http://www.megatiming.pl/contest/65ec1057-4429-43ca-851d-529424f9a0c2

Tu link do transmisji online z zawodów:

https://youtu.be/CHQc3WYQZIU

 

 

Pliki do pobrania: REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

   

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/W
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/W
Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/W

zapraszają na KURS - JESIEŃ 2019 - przygotowujący

do EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

prowadzony przez wybitnych specjalistów - rzeczoznawców budowlanych, wykładowców wyższych uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej

I Termin: 12, 13, 18, 19, 20 października 2019 r.
II Termin: 26, 27 października i 8, 9, 10 listopada 2019 r.
Dodatkowo jeden dzień w terminie 16 lub 17 listopada 2019 r. - na zajęcia w grupach specjalnościowych.

 

  Tematyka kursu:

-  Prawo budowlane
-  Certyfikacja, aprobaty, dopuszczenie do obrotu, normy
-  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
-  Użytkowanie budynków. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
-  Dozór techniczny. Pozwolenia na budowę. Rozbiórki. Prawo geodezyjne
-  Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny
-  Ustawa o samorządach zawodowych
-  BHP. Przepisy Ppoż. Konstrukcje budowlane
-  Przepisy dot. instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych
-  Przepisy dot. instalacji gazowych
-  Sieci, instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne i ochrona środowiska
-  Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
-  Drogi i mosty

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie MOIIB przy ul. 1 Sierpnia 36B w Warszawie.

Koszt kursu - 1450 zł +VAT 23%  (razem 1783,5 zł)

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przykładowe pytania testowe, akty prawne, catering (obiad, kawa, herbata, ciastka).


Formularz zgłoszeniowy w formacie .pdf

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE: www.pzitb.com.pl

ORAZ POD TELEFONEM: 22 827-75-73,
OW PZITB ul. Czackiego 3/5, Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj więcej...Szanowne Koleżanki i Koledzy z Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Polsce.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ma przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 18-19 października 2019 w Warszawie organizuje „Pierwsze Ogólnopolskie Zawody  w Strzelectwie Sportowym Inżynierów Budownictwa” dla czynnych członków zrzeszonych  w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.

Celem zawodów jest integracja środowisk inżynieryjno-technicznych, upowszechnianie kultury fizycznej i aktywności sportowej wśród członków środowiska Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.  Strzelectwo sportowe jest jednym z najstarszych sportów olimpijskich.

W dniu 18.10.2019, w godzinach 17.00-20.00 rozegrane zostaną Zawody w następujących konkurencjach:

  • Psp10 (pistolet bocznego zapłonu),
  • Ksp10 (karabin bocznego zapłonu),
  • Pcz10 (pistolet centralnego zapłonu).

Zawody odbędą się w klasyfikacji drużynowej (zespoły 2 osobowe) oraz indywidualnej.

Nie jest wymagane doświadczenie. Przed Zawodami w godz. 16.30-17.00 będzie szkolenie: „Budowa strzelnic ze względu na zasady bezpieczeństwa”

Po Zawodach ok. godz. 20.00 w pobliskim „Hotelu Łazienkowskim” przy ul. 29 listopada 3b  w Warszawie zorganizowane zostanie spotkanie środowiskowe dla wszystkich uczestników Zawodów.
Na spotkaniu Przewodniczący MOIIB wręczy dla zwycięzców nagrody; puchary i dyplomy.

W dniu 19.10.2019 r. w godz. 10.00-12.00 zaplanowane jest zwiedzanie budowy „Varso Tower” - najwyższego w Unii Europejskiej wieżowca o 53 piętrach, mierzącego 310 metrów wysokości,  o powierzchni 70 500 m2 (w alternatywie jednej z podziemnej Stacji Metra Warszawskiego na Woli). Zwiedzanie budowy będzie przedmiotem szkolenia: "Problemy techniczne związane z realizacją budowy Varso Tower"  .

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapewnia pokrycie kosztów:

  • spotkania środowiskowego,
  • startowego na zawodach, koszty broni, amunicji oraz przechowania broni na terenie klubu w czasie pobytu.
  • organizacji wycieczki,

Po stronie Okręgowych Izb zgłaszających swoich członków pozostanie pokrycie kosztów:

  • dojazdu,
  • noclegów

Zawody odbędą się w siedzibie Sekcji Strzeleckiej Centralnego Sportowego Klubu "LEGIA" Warszawa, ul. Łazienkowska 3:  https://www.strzelectwo-legia.pl/pl/

Czytaj więcej...

 

W celu zgłoszenia udziału w Zawodach należy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przesłać oficjalne zgłoszenie uczestników: nazwiska i imiona z podaniem ich numerów izbowych.
Prześlemy Regulamin Zawodów i Scenariusz.

Zapraszamy serdecznie.
Ryszard Rak
Przewodniczący Zespołu Strzelectwa Sportowego
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać poprzez adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przesłane przeze mnie lub przez kolegów:
Grzegorz Kubat – Zastępca Przewodniczącego ZSS-MOIIB
Ludwik Osmólski - Sekretarz ZSS-MOIIB

 

Czytaj więcej...W dniach 28 i 29 czerwca 2019 roku Novotel przy ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie przywitał w swoim kompleksie uczestników XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  Aby wspólnie podsumować  działania Izby z 2018 roku, na zjazd przybyło 191 delegatów 16 regionalnych izb. Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowało 29 osób.

Zgromadzonych gości uroczyście powitał prezes PIIB Zbigniew Kledeński mówiąc o aktualnych wydarzeniach i problemach bliskich samorządowi inżynierów. Kolejny raz środowisko skupiło się nad kontrowersyjnymi dla nas planami zmian legislacyjnych. Ustawa, która może niedługo wejść w życie, w proponowanej obecnie formie, znacznie ogranicza  rolę inżyniera w stosunku do zawodu architekta w całym procesie inwestycyjnym.

Rada MOIIB była inicjatorem przyjętego 29 czerwca przez Zjazd Sprawozdawczy PIIB stanowiska w  sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ustawy Prawo Budowlane. Przesłane do wszystkich przewodniczących izb regionalnych oraz prezesa PIIB stanowisko MOIIB wyrażające stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian przyczyniło się do jeszcze większej aktywizacji samorządu w tej sprawie.

Zjazd Sprawozdawczy działając na mocy  ustawy  przyjął  sprawozdania z działalności krajowych organów statutowych w 2018 i udzielił  Krajowej Radzie PIIB absolutorium. Przyjęto również budżet na 2020 rok. Podczas obrad podkreślano rolę zawodu inżyniera oraz znaczenie działań podejmowanych przez Krajową Radę  w celu aktywizacji środowiska, integracji, współpracy i doskonalenia kwalifikacji.

Honorowymi Medalami odznaczono Zbigniewa Miturę i Andrzeja Myśliwca zasłużonych dla branży budowlanej i samorządu zawodowego. Z kolei Złotą Odznakę Honorową PIIB otrzymał Zygmunt Meyer i Marian Zdunek, a Srebrne Odznaki PIIB zostały wręczone Iwonie Warzybok i Jerzemu Witczakowi.

 XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB  gościł takie osoby jak m.in. Robert Geryło - dyrektor ITB, Ewa Mankiewicz-Cudny - prezes Zarządu FSNT NOT, Jolanta Przygońska - prezes SPIU, Ryszard Trykosko – przewodniczący PZITB,  Krystyna Korniak-Figa - prezes PZITS, Janusz Rymsza - zastępca dyrektora IBDiM, Jerzy Gumiński – prezes SITPMB.