ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2019 – praktyczne spotkanie Inżynierów Budownictwa. Weź udział!
22 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się VI edycja ogólnopolskiej konferencji KONSTRUKCJE BUDOWLANE. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objęły: Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego, Politechnika Warszawska oraz Stowarzyszenie Architektów
Polskich. Partnerem konferencji są: Stowarzyszenie Projektantów Konstrukcji Budowlanych, Stowarzyszenie Producentów Betonów, DAFA Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad.
Zarejestruj się >>
http://bit.ly/2Ms4ZYC

Kim są prelegenci? To rozpoznawalne i cenione nazwiska w branży!

Prof. Włodzimierz Starosolski, prof. Michał Knauff, prof. Andrzej Cholewicki, prof. Elżbieta Szmigiera, dr inż. Janusz Pędziwiatr, dr inż. Jarosław Szulc, dr inż. Wit Derkowski, dr inż. Marcin Niedośpiał, dr inż. Irena Bobulska-Cholewicka, mgr inż. Bartosz Grzeszykowski, mgr inż. Wiesław Bocheńczyk oraz architekci Marek Budzyński i Zbigniew Badowski – to mówcy tegorocznej edycji, aktywni zawodowo, wielokrotnie nagradzani za swoją pracę, zasłużeni zarówno dla nauki jak i dla polskiej branży budowlanej.

Jakie tematy omówią podczas konferencji?

  • Uwzględnienie sytuacji wyjątkowych w projektowaniu konstrukcji żelbetowych
  • Oddziaływanie sprężenia na konstrukcje z betonu
  • Efekty drugiego rzędu przy wymiarowaniu słupów żelbetowych
  • Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
  • Trójwarstwowe ściany w budynkach wielkopłytowych – połączenia, diagnostyka, systemy wzmacniające
  • Innowacje w prefabrykatach betonowych
  • Obiekty prefabrykowane ze stropami z płyt HC
  • Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego
  • Projektowanie i realizacja Biblioteki Uniwersyteckiej
  • Prawo budowlane – skutki proponowanych zmian dla projektantów konstrukcji i inżynierów budownictwa

Niepowtarzalną atrakcją będzie wystąpienie Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego. Architekci opowiedzą o projektowaniu i realizacji Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a na zakończenie spotkania oprowadzą uczestników po jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Warszawy!

Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa znajdziesz na stronie >>

http://bit.ly/2Ms4ZYC

Czekamy na Ciebie!

Instytut PWN

 

Miło jest nam Państwa poinformować, że już po raz trzynasty organizowana jest Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna „Przepusty i Przejścia dla Zwierząt”. Tym razem odbędzie się ona w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2019 r. Tematyka Konferencji jest istotna z uwagi na szerokie wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań materiałowych w przedmiotowych budowlach w szeroko rozumianej infrastrukturze komunikacyjnej. Dotyczy to udoskonalania metod obliczeń, projektowania, budowy i utrzymania tego typu konstrukcji. Wszystko to ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników, trwałości, ekonomiki, przy zapewnieniu współdziałania z naturą tak, aby konstrukcje te - budowane z dużym wysiłkiem - były w jak największym stopniu efektywne.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji. Zapraszamy również do przygotowania ewentualnego referatu, dotyczącego tematyki Konferencji. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że obecna edycja Konferencji stworzy szerokie spektrum współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, inwestorami, projektantami, wykonawcami i służbami utrzymaniowymi, w tym w zakresie ochrony środowiska w aspekcie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. Organizatorzy liczą też, że omówione tematy spotkają się z zainteresowaniem uczestników, a Konferencja zgromadzi – podobnie jak poprzednie jej edycje – liczne grono specjalistów, a jej wyniki będą równie owocne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w tym wydarzeniu, podczas którego będzie można omówić wiele niezwykle aktualnych zagadnień problemowych, jak już wspomniano, w kontekście przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.

Dodatkowe szczegóły na temat Konferencji - które są sukcesywnie uzupełniane - zamieszczane są na stronie internetowej: http://www.przepusty.eu/

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa.pdf  
Komunikat.pdf