ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/20190905wyszkow/20190905_112012.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20190905wyszkow/20190905_112012.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20190905wyszkow/20190905_102807.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20190905wyszkow/20190905_102807.jpg'

20190905_112012.jpg5 września odbyło się kolejne spotkanie, którego celem była dyskusja o tym jak skutecznie usprawnić proces inwestycyjny w budownictwie tym razem w Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie

W pierwszej części Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski oraz Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski przedstawili inwestycje regionu, a Przewodniczący MOIIB Roman Lulis zaprezentował działania samorządu zawodowego inżynierów i zaprosił do współpracy.
Wstępem do dyskusji było wystąpienie jakie wygłosił Zastępca Sekretarza PIIB dr inż. Tomasz Piotrowski, zatytułowane „Zmiany w prawie budowlanym – postulaty architektów i inżynierów budownictwa”. Zaprezentował on najważniejsze punkty procedowanej nowelizacji prawa budowlanego, która jednak jak donosi GazetaPrawna.pl ma małe szanse na przyjęcie w tej kadencji sejmu. Zawiera jednak, zdaniem inżynierów budownictwa bardzo niekorzystne rozwiązanie trójpodziału projektu budowlanego na:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu)

- projekt architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe)

- projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna)

Co istotne projekt techniczny nie będzie wymagany na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę ale będzie trzeba złożyć w urzędzie dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Prelegent przypomniał, że inicjatorem tej zmiany jest prof. Bolesław Stelmach – dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (NIAiU), który mimo braku kompetencji NIAiU dotyczących legislacji przygotowałem w instytucie wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, żeby zredukować zakres projektu budowlanego wymaganego do pozwolenia na budowę tylko do zagospodarowania terenu i architektury. Tomasz Piotrowski szczegółowo omówił wszystkie negatywne konsekwencje takiej zmiany podsumowując, że przyspieszy się tylko moment uzyskania pozwolenia na budowę, ale cały proces inwestycyjny obejmujący zarówno projektowanie jak i realizację będzie droższy i dłuższy.
20190905_102807.jpgW dalszej części przedstawiciel BGK opowiedziało produktach tej instytucji, które stanowią realizację programów rządowych. Po przerwie Naczelnik Wydziału Architektury mgr inż. Sebastian Falba przedstawił proces wydawania pozwoleń na budowę w jego jednostce, a także wskazał, najczęstsze błędy merytoryczne. Ich analiza wskazuje, że opisany wcześniej trójpodział projektu budowlanego nie będzie miał żadnego wpływu na ich wyeliminowanie.
Organizatorzy Powiat Wyszkowski, Gmina Wyszków, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.